Politie nieuwsberichten

Maandag 28 November 2022

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam, is binnen vijf jaar familie naar Nederland overgekomen.

Lees meer
Donderdag 24 November 2022

Met lager inkomen slechtere mondgezondheid en minder naar tandarts

Volwassenen met een lager inkomen waren in 2020/2021 minder vaak positief over de gezondheid van hun tanden en tandvlees, en gaven minder vaak aan naar de tandarts te zijn geweest dan mensen met een hoger inkomen.

Lees meer
Donderdag 24 November 2022

Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen

In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen.

Lees meer
Woensdag 23 November 2022

NWO-subsidie voor onderzoek naar wereldwijde brede welvaart

Op welke manier beïnvloedt de economische groei van Nederland de welvaart in armere landen op het zuidelijk halfrond? Dat gaat prof. dr. Jan-Pieter Smits onderzoeken. Smits, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), krijgt voor dit onderzoek een NWO-subsidie. Deze eervolle toekenning valt samen met de verlenging van zijn hoogleraarschap aan de universiteit.

Lees meer
Woensdag 23 November 2022

Meer inzicht in exportverdiensten per bedrijfstak

De export van goederen en diensten is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse economie, dit noemen we de verdiensten aan de export. De totale verdiensten aan de export is de toegevoegde waarde die de Nederlandse economie overhoudt aan de uitvoer naar alle verschillende landen.

Lees meer
Woensdag 23 November 2022

Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden

In 2021 zei 6 procent dat ze wel wilden verhuizen maar niets konden vinden, ruim 2 keer zo veel als in 2015. Bij thuiswonende jongeren en alleenwonenden onder de veertig was dat ruim 1 op de 10.

Lees meer
Woensdag 23 November 2022

Verdiensten aan export in 2021 boven niveau van voor corona

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoopkosten verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2020 en ruim 3 procent meer dan in 2019.

Lees meer
Woensdag 23 November 2022

AZW: Vergelijking aantal werknemers volgens CBS en PFZW

CBS en PFZW publiceren beiden cijfers over aantallen werknemers per branche en per regio. De onderlinge relatie tussen deze cijfers wordt momenteel onderzocht.

Lees meer
Dinsdag 22 November 2022

Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021

In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.

Lees meer
Dinsdag 22 November 2022

Prijsstijging koopwoningen vlakt in oktober opnieuw af

Bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 9,4 procent.

Lees meer
Maandag 21 November 2022

Consumenten iets minder pessimistisch

Consumenten waren in november iets minder somber dan in oktober, toen hun vertrouwen een absoluut dieptepunt bereikte.

Lees meer
Maandag 21 November 2022

Investeringen groeien met ruim 4 procent in september

In september 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan een jaar eerder.

Lees meer
Maandag 21 November 2022

Opbrengst milieubelastingen met 1 miljard euro gestegen in 2021

In 2021 is 23,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is 1 miljard meer dan in 2020.

Lees meer
Vrijdag 18 November 2022

Meerjarenplan CBS ingediend bij minister van Economische Zaken en Klimaat

Op 31 oktober 2022 is het Meerjarenplan (MJP) van het CBS voor 2024-2028 ter goedkeuring ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Na gesprekken met onder andere de ministeries, planbureaus, grote dataleveranciers en medewerkers heeft het CBS in het MJP nieuwe strategische doelen bepaald. Doelen waarin het voortdurend innoveren, het verbeteren van processen en de manier van werken centraal staan.

Lees meer
Vrijdag 18 November 2022

Oude mobieltjes, laptops en tablets verdwijnen in la of doos op zolder

uim de helft van de Nederlanders van 16 jaar of ouder gaf in 2022 aan hun oude mobieltjes thuis te bewaren, ruim 10 procent levert ze in voor recycling.

Lees meer
Vrijdag 18 November 2022

Minder verkopen detailhandel in derde kwartaal ondanks omzetstijging

De detailhandel zette in het derde kwartaal van 2022 ruim 4 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze toename komt door hogere prijzen. Het volume (de omzet gecorrigeerd voor prijsstijgingen) nam met bijna 4 procent af.

Lees meer
Vrijdag 18 November 2022

Omzet industrie in derde kwartaal 22 procent hoger

In het derde kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 22,3 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door hogere prijzen.

Lees meer
Donderdag 17 November 2022

Kostenstijgingen vaker doorberekend binnen mkb dan grootbedrijf

Het merendeel van de ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) berekent de stijgende grondstofkosten door aan klanten.

Lees meer
Donderdag 17 November 2022

Werkloosheid in oktober gedaald

In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent).

Lees meer
Donderdag 17 November 2022

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2022

Lees meer
Donderdag 17 November 2022

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen 3 procent lager in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 werd voor 14,6 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is ruim 3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2021. De omzet in de bouw was in het derde kwartaal van 2022 9,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Lees meer
Donderdag 17 November 2022

Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog

In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Met 61 procent was de ervaren werkdruk het hoogst in de kinderopvang.

Lees meer
Woensdag 16 November 2022

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Lees meer
Woensdag 16 November 2022

Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t

Op 28-jarige leeftijd blijkt dat vrouwen vaker zijn opgestroomd vanuit vmbo-g/t dan mannen (39 procent tegen 36 procent). Dit verschil tussen vrouwen en mannen is bij de Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse tweede generatie groter dan gemiddeld.

Lees meer
Dinsdag 15 November 2022

Consumptie huishoudens groeit met ruim 2 procent in september

In september 2022 hebben huishoudens 2,2 procent meer besteed, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in september 2021.

Lees meer
Dinsdag 15 November 2022

Export groeit met bijna 3 procent in september

Het volume van de goederenexport was in september 2,9 procent groter dan in september 2021.

Lees meer
Dinsdag 15 November 2022

Economie krimpt in derde kwartaal 2022 met 0,2 procent

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Lees meer
Dinsdag 15 November 2022

Arbeidsmarkt iets minder gespannen in derde kwartaal

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures.

Lees meer
Dinsdag 15 November 2022

Ondernemersvertrouwen licht negatief in het vierde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het vierde kwartaal 2022 voor het eerst sinds begin 2021 negatief.

Lees meer
Maandag 14 November 2022

Aandeel van China in goederenimport verder toegenomen in 2021

In 2021 importeerde Nederland voor 48 miljard euro aan goederen uit China, waarvan bijna twee derde Nederland weer in vrijwel onbewerkte staat verliet als wederuitvoer.

Lees meer
Maandag 14 November 2022

Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig van het werk vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd.

Lees meer
Maandag 14 November 2022

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Lees meer
Vrijdag 11 November 2022

Aantal faillissementen neemt in oktober verder toe

In october zijn er 45 bedrijven meer failliet verklaard dan een maand eerder.

Lees meer
Vrijdag 11 November 2022

Bijna helft bewoonde nieuwbouw zorgt voor doorstroom op woningmarkt

In 2020 zijn bijna 70 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Eind 2020 waren 56 duizend van deze woningen bewoond. De nieuwe bewoners verlieten bij elkaar 60 duizend woningen. Twee derde van deze achtergelaten woningen kwam vrij voor bewoning door andere huishoudens.

Lees meer
Vrijdag 11 November 2022

Helft nieuwbouw bewoond door huishoudens uit hogere inkomensklassen

Meer dan de helft van nieuwbouwwoningen gebouwd in 2018 en 2019 was eind 2019 bewoond door huishoudens uit de hogere inkomensklassen.

Lees meer
Vrijdag 11 November 2022

Recordaantal toeristen boekt overnachting in Nederland

Nederlandse hotels, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties ontvingen 14,6 miljoen gasten in het derde kwartaal van 2022.

Lees meer
Donderdag 10 November 2022

CBS op zoek naar IT-personeel met passie voor het vak

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw personeel op allerlei terreinen van de statistiek en IT. Momenteel is vooral veel behoefte aan IT-specialisten. Rein Baarsma en Bart Caumon zijn 2 van zulke specialisten, die dit jaar aan de slag gingen bij het statistiekbureau. Zij vertellen enthousiast over hun ervaringen.

Lees meer
Donderdag 10 November 2022

Productie industrie groeit met bijna 5 procent in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Lees meer
Donderdag 10 November 2022

Prijzen commercieel vastgoed gestegen in derde kwartaal van 2022

De transactieprijzen van kantoren, industriepanden, winkelpanden en huurwoningen vertoonden tot en met het derde kwartaal van 2022 een stijgende trend. Bij huurwoningen is de stijging al een aantal kwartalen steeds iets minder groot.

Lees meer
Donderdag 10 November 2022

Voertuigkilometers nog niet terug op niveau van voor coronacrisis

Nederlandse motorvoertuigen, uitgezonderd motor- en bromfietsen, reden in 2021 samen bijna 134 miljard kilometer.

Lees meer
Woensdag 09 November 2022

Mild pessimisme zorgt voor historisch laag consumentenvertrouwen

Niet eerder waren zoveel consumenten zowel negatiever over de economische als de eigen financiële situatie. Vooral het relatief hoge aandeel consumenten dat hierin een beetje verslechtering zag zorgde voor het historisch lage consumentenvertrouwen (-59) in september en oktober 2022.

Lees meer
Woensdag 09 November 2022

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS.

Lees meer
Woensdag 09 November 2022

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor het eerst minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn nam het meest af in vertrouwen in instituties, sociale leven en gezondheid. Dabt blijkt uit het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022.

Lees meer
Woensdag 09 November 2022

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis. Dit meldt het CBS in het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022 en de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor.

Lees meer
Dinsdag 08 November 2022

Inflatie 14,3 procent in oktober

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 14,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Lees meer
Dinsdag 08 November 2022

Bijna 19 miljoen luchtvaartpassagiers in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 reisden bijna 19 miljoen passagiers van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland, anderhalf keer zoveel als in het derde kwartaal van 2021. In het derde kwartaal van 2019, vóór de coronapandemie, vlogen nog ruim 23 miljoen passagiers van en naar Nederland.

Lees meer
Dinsdag 08 November 2022

Beperkt gedaalde operationele winst in 2020 verhult tweedeling

De operationele winst van bedrijven is in 2020 met 12,4 miljard euro gedaald. Bedrijven die werden getroffen door coronamaatregelen werden deels gecompenseerd met subsidies en bedrijven die profiteerden van coronamaatregelen zagen hun winst stijgen.

Lees meer
Vrijdag 04 November 2022

Meer mensen in detentie in 2021

In 2021 zaten meer mensen een gevangenisstraf uit dan een jaar eerder. Over een langere periode gemeten neemt het aantal gedetineerden juist af.

Lees meer
Vrijdag 04 November 2022

9,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Lees meer
Vrijdag 04 November 2022

Oversterfte in oktober

In de laatste week van oktober (week 43, 24 tot en met 30 oktober 2022) overleden naar schatting 3 350 mensen. Dat zijn er ongeveer net zo veel als in de week ervoor (3 327) maar meer dan verwacht voor deze periode.

Lees meer