[Plus] Worden elektrische auto's duurder? - Haperingen in de accuproductie

Wetenschap Zaterdag 02 April 2022 Tweakers

We gaan in op de groeiverwachtingen van accu's. Daarnaast bespreken we mogelijke grondstoffenschaarste en stijgende prijzen.

Bron: [Plus] Worden elektrische auto's duurder? - Haperingen in de accuproductie