Zware criminelen in EBI mogen nog minder bellen en bezoek ontvangen

Politiek Maandag 26 September 2022 Nos
Zware criminelen in EBI mogen nog minder bellen en bezoek ontvangen

Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught wordt nog strenger. Zware criminelen als Ridouan Taghi mogen nog maar één bezoeker per week ontvangen en nog maar één keer per week 10 minuten bellen. Tot nu toe mochten ze drie bezoekers ontvangen en drie keer tien minuten bellen.

De ministers Weerwind (Rechtsbescherming) en Yesilgöz (Justitie) willen op die manier voorkomen dat de gevangenen via contacten in de buitenwereld doorgaan met criminele activiteiten. De nieuwe regels gaan zo snel mogelijk in.

De huidige regelgeving schiet tekort, vinden de bewindslieden. Onlangs bleek nog dat Taghi brieven schreef naar medegevangene Mohammed B., die veroordeeld is voor de moord op filmmaker Theo van Gogh. Justitie houdt er rekening mee dat er verborgen boodschappen in de brieven stonden.

Doorgeefluik

Ook werd de toenmalige advocaat van Taghi, zijn neef, gearresteerd omdat die als doorgeefluik zou hebben gefunctioneerd voor opdrachten aan handlangers buiten de gevangenis.

Het opleggen van beperkingen aan gedetineerden wordt voortaan de directe verantwoordelijkheid van minister Weerwind. "Hiermee wil ik voorkomen dat gevangenismedewerkers een doelwit worden van criminelen die druk uitoefenen om opgelegde beperkingen op te heffen", zegt de minister.

Sommige communicatie helemaal verbieden

Ondertussen werkt hij met spoed aan een wetswijziging om de allerzwaarste criminelen nog verdere beperkingen op te kunnen leggen. Zo moet het mogelijk worden om bepaalde contacten en vormen van communicatie door deze gedetineerden helemaal te verbieden.

Ook wil hij de mogelijkheid creëren om visueel toezicht te houden op gesprekken tussen sommige gevangenen en hun advocaat. Nu zijn die gesprekken altijd vertrouwelijk. Dat is ook wettelijk zo geregeld. Weerwind wil de wetswijziging begin volgend jaar naar de Kamer sturen.

Toezicht op de advocatuur

De minister kwam vandaag ook met een verder uitgewerkt plan voor een landelijk toezichthouder op de advocatuur. Toen uitkwam dat Taghi via een van zijn advocaten geheime boodschappen doorspeelde naar de buitenwereld, werd al verscherpt toezicht aangekondigd.

De controle op advocaten is nu nog verdeeld over elf verschillende regio's, maar zal door één landelijke instantie geregeld worden. De nieuwe toezichthouder wordt ondergebracht bij de Nederlandse Orde van Advocaten, de beroepsvereniging.

Vorige week stapte een van de huidige toezichthouders op, omdat het toezicht in het nieuwe plan niet langer onafhankelijk zou zijn. Minister Weerwind belooft nu dat er een "blik van buiten" komt, een commissie die weer moet kijken of de toezichthouder goed functioneert.

Bron: Zware criminelen in EBI mogen nog minder bellen en bezoek ontvangen