Volt en Omtzigt pleiten voor scherpere regels rond integriteit en lobbyen

Politiek Maandag 09 Mei 2022 Nos
Volt en Omtzigt pleiten voor scherpere regels rond integriteit en lobbyen

Het kabinet moet meer doen om belangenverstrengeling en corruptie tegen te gaan en lobbyen strenger te reguleren. Dat schrijven Volt-leider Dassen en Kamerlid Omtzigt in een initiatiefnota. Ze noemen de Nederlandse bestuurscultuur "ondoorzichtig en in zichzelf gekeerd".

De oppositie-Kamerleden willen onder meer lobbyactiviteiten inzichtelijker maken. Daartoe moet er een verplicht en openbaar register komen waarin contacten van lobbyisten binnen drie dagen worden geregistreerd.

Ook moet er een onafhankelijke lobbyfunctionaris komen. Volgens het tweetal is Nederland "het enige West-Europese land dat geen officiële toezichthouder op lobbyactiviteiten kent". De functionaris zou ook boetes op moeten kunnen leggen.

Bindende gedragscode

Verder pleiten de Kamerleden voor een bindende gedragscode over integriteit voor ministers en staatssecretarissen. Om bewindspersonen te helpen de code na te leven zou er een commissie of functionaris moeten komen, schrijft het tweetal.

Omtzigt en Dassen willen verder duidelijkere regels rond openheid over financiële belangen, bezittingen en inkomsten van bewindspersonen en topambtenaren. Er zijn al regels, maar die zijn op dit moment niet bindend en worden niet goed gehandhaafd, vinden de Kamerleden. "Leg het nou goed en duidelijk vast", zegt Dassen in een toelichting.

Anti-corruptieorgaan

Met de voorstellen willen Volt en Omtzigt werk maken van de nieuwe bestuurscultuur. "Om het vertrouwen in de rechtsstaat en de democratie te waarborgen moet de integriteit van bewindspersonen en topambtenaren boven elke twijfel verheven zijn", schrijven ze.

De initiatiefnota is een reactie op herhaalde kritiek op Nederland van het Europese anti-corruptieorgaan Greco. Volgens de twee Kamerleden doet het kabinet niet genoeg met de aanbevelingen. "Het is zorgwekkend dat Greco Nederland op de vingers heeft moeten tikken en nog zorgwekkender dat het kabinet de aanbevelingen niet naar behoren en op tijd uitvoert."

Volt en Omtzigt dienen hun nota vandaag in. Later volgt een debat in de Tweede Kamer.

Bron: Volt en Omtzigt pleiten voor scherpere regels rond integriteit en lobbyen