Verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit toegevoegd aan grondwet

Politiek Dinsdag 17 Januari 2023 Nos
Verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit toegevoegd aan grondwet

Voortaan is discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verboden. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de grondwet. 56 senatoren stemden voor, 15 tegen.

Het was de tweede keer dat de senaat met het voorstel instemde en daarmee is het definitief aangenomen. Een wijziging van de grondwet moet altijd door twee verschillende Tweede Kamers en twee verschillende Eerste Kamers worden aangenomen. De tweede keer is in beide Kamers zelfs een tweederdemeerderheid vereist.

Tot nu werd in artikel 1 van de grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden. Maar initiatiefnemers D66, GroenLinks en PvdA vinden het van belang dat in dat rijtje ook handicap en seksuele gerichtheid worden verankerd.

Het voorstel is al in 2010 ingediend en werd in 2019 voor het eerst behandeld.

Bron: Verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit toegevoegd aan grondwet