Teleurstelling en verwijten over lekken na vertrek oud-Kamervoorzitter Arib

Politiek Zaterdag 01 Oktober 2022 Nos
Teleurstelling en verwijten over lekken na vertrek oud-Kamervoorzitter Arib

Voormalige en huidige Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Arib uit de Tweede Kamer. Arib, die in totaal 24 jaar in de Tweede Kamer zat, zag velen van hen komen en gaan en was voor tal van parlementariërs de eerste Kamervoorzitter die ze meemaakten.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken, een van de Kamerleden die Arib 15 jaar geleden nieuw zag komen in de Kamer, zegt dat ze totaal is overvallen door het vertrek van de PvdA-nestor. "Het doet mij persoonlijk en de PvdA-fractie als geheel veel pijn."

Een verwijt dat aan de PvdA-fractie doorklinkt in de afscheidsbrief van Arib is dat haar partijgenoten niet een brief hebben ondertekend waarin Kamerleden opheldering eisen van huidig Kamervoorzitter Bergkamp over het onderzoek dat het presidium van de Kamer heeft ingesteld. Kuiken zegt dat dat niet is gebeurd omdat "wij het sterker en zuiverder vonden als andere fracties dit aan de orde zouden stellen".

Wel zegt Kuiken dat de PvdA-fractie aan Arib en de ondertekenaars van de brief heeft laten weten de inhoud te ondersteunen. "Het blijft van groot belang dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht en aangifte wordt gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie."

Ondertekenaars reageren bedroefd

PVV-leider Wilders schrijft in een reactie dat wat hem betreft Bergkamp en het presidium hebben gefaald. "Ze gaan niet over Kamerleden, hebben Arib niet tijdig geïnformeerd, achter haar rug over haar gesproken en mogelijk is er uit hun midden ook gelekt. Schandalig", schrijft hij.

Ook SP-Kamerlid Leijten, een van de opstellers van de brief met het ultimatum aan Bergkamp, laakt het lekken. "Anoniem lekken leidt tot aftreden oud-Kamervoorzitter", schrijft ze. "Dank Khadija, vooral je werk, je stevige leiding en je onvoorwaardelijke steun." Ook mede-ondertekenaar Van der Plas (BBB) vindt het "ontzettend triest". "Dit had zo nooit mogen gebeuren."

JA21-Kamerlid Pouw Verweij, die eveneens opheldering eiste voor maandag 13.00 uur, spreekt van "een heel groot verlies voor de coronacommissie en de politiek als geheel. Wat ontzettend verdrietig en wat een teleurstelling in het functioneren van ons als Tweede Kamer."

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft nog niet gereageerd. Het presidium, het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer waarvan Bergkamp voorzitter is, komt morgen met een reactie.

Bron: Teleurstelling en verwijten over lekken na vertrek oud-Kamervoorzitter Arib