Minister over energiekosten sportclubs: 'kan niet alles compenseren'

Politiek Donderdag 17 November 2022 Nos
Minister over energiekosten sportclubs: 'kan niet alles compenseren'

Minister Helder vindt het niet wenselijk als sportclubs vanwege de stijgende energieprijzen hun deuren moeten sluiten, maar de overheid kan niet van iedereen de kosten voor 100 procent compenseren. Dat zegt ze in een reactie op een enquête van het 'Register van Verenigingsbestuurders'.

Volgens dat onderzoek maakt 88 procent van de besturen van sportclubs zich zorgen over de stijgende kosten en denkt 59 procent dat leden nu of in de toekomst het lidmaatschap niet meer kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd ook sportclubs te steunen, maar volgens veel bestuurders komt daar weinig van terecht.

Helder deelt de zorgen van de clubs, maar wijst erop dat het kabinet nog bezig is met een inventarisatie van de gevolgen van de energiecrisis voor maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen. Ze verwacht dat ze de uitkomsten van die inventarisatie eind deze maand kan delen met de sport.

Energie-intensieve sportaanbieders

De minister zegt verder dat veel van de "energie-intensieve sportaanbieders" waarschijnlijk vallen onder een regeling die het kabinet al heeft aangekondigd voor kleine en middelgrote bedrijven die relatief veel energie gebruiken. Zij krijgen een deel van de kosten gecompenseerd. Minder energie-intensieve sportaanbieders kunnen volgens Helder profiteren van het ingestelde tariefplafond.

Ze vraagt de sportsector ook zelf te kijken naar hoe die energie kan besparen. Ook moeten de clubs volgens de minister samen met leden, sponsoren en gemeenten zoeken naar manieren om zelf extra inkomsten binnen te halen.

Bron: Minister over energiekosten sportclubs: 'kan niet alles compenseren'