Kuipers: verontrustend dat Kamerleden beschuldigingen verspreiden

Politiek Dinsdag 27 September 2022 Nos
Kuipers: verontrustend dat Kamerleden beschuldigingen verspreiden

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn bezwaren geuit over Kamervragen van FvD'er Van Meijeren en het Kamerlid Van Haga. Zij stelden schriftelijke vragen over Jaap van Dissel (RIVM) en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, die volgens een podcast met smeergeld in de weer waren. Later bleek dat de beschuldigingen onjuist waren.

"Het verontrust mij dat ongefundeerde berichtgeving en beschuldigingen op deze wijze worden verspreid", zegt Kuipers. "Het is zeer zorgwekkend dat Kamerleden deze (smadelijke) uitlatingen zonder enige kritische kanttekening voor waar aannemen."

In de formulering van de Kamervragen van Van Haga en Van Meijeren, twee dagen na de onjuiste beweringen in de podcast, lieten de Kamerleden weinig ruimte open voor de mogelijkheid dat de beschuldigingen niet klopten.

Zij vroegen bijvoorbeeld: "Kunt u uitleggen welke relatie tussen de heer van Dissel en minister Hoekstra, destijds minister van Financiën, zou kunnen rechtvaardigen dat deze twee personen samen een offshore bankrekening proberen te openen?".

Beschuldigingen teruggenomen

Toen bleek dat de beschuldigingen op niets waren gebaseerd, nam het podcastduo Yves Gijrath en Erik de Vlieger de beweringen terug en boden de twee excuses aan. Het RIVM zag daarna af van juridische stappen. Volgens Kuipers is er daarom geen aanleiding om verder onderzoek te doen.

Kuipers noemt het verder verontrustend dat de twee vragenstellers geen rekening houden met "het effect hiervan op de betrokkenen, die zich de afgelopen jaren vol overgave hebben ingezet om de pandemie te bestrijden".

Kamervragen zijn officiële en openbare documenten. Het kabinet moet deze vragen op een redelijke wijze en binnen een redelijke termijn beantwoorden. Kuipers merkt in zijn brief op dat Van Haga zo veel en zo vaak informatieverzoeken aan hem doet dat zij "een enorm beslag leggen op de ambtenaren van mijn ministerie".

Bron: Kuipers: verontrustend dat Kamerleden beschuldigingen verspreiden