Kabinet biedt gemeenten hulp en geld voor bereiken akkoord vluchtelingenopvang

Politiek Woensdag 22 juni 2022 Nos
Kabinet biedt gemeenten hulp en geld voor bereiken akkoord vluchtelingenopvang

Het kabinet wil dat gemeenten de komende zes weken 7500 erkende vluchtelingen een tijdelijke woning aanbieden. Zo moet er ruimte vrijkomen in de asielopvang. Ook vraagt het kabinet de gemeenten om in iedere veiligheidsregio 225 extra opvangplekken te regelen.

Het kabinet stelt voor dat de burgemeesters van het veiligheidsberaad dit coördineren, melden bronnen aan de NOS. In dat beraad zitten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, allemaal burgemeesters van grotere gemeenten.

Als tegemoetkoming voor die inspanning biedt het kabinet aan om per veiligheidsregio dertig ambtenaren te leveren om deze plekken in de praktijk te regelen. Daarnaast is het de bedoeling dat busvervoer en medische zorg door het Rijk geregeld gaan worden.

Verder wordt dit jaar 40 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van woningen voor statushouders. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De eisen aan tijdelijke woningen voor deze groep worden versoepeld.

Burgemeesters

Afgelopen maandag kwam het kabinet er met het veiligheidsberaad niet uit. Burgemeesters klaagden na afgelopen maandag dat het kabinet wel vroeg, maar niets bood. Inzet is om gezamenlijk een plan te maken voor de vastlopende asielopvang. Eind deze week wordt er opnieuw vergaderd.

Met het nieuwe voorstel hoopt het kabinet op meer succes. Het kabinet wil vrijdag benadrukken dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, omdat zij ook al Oekraïners opvangen, maar dat de hulp van de gemeenten nu eenmaal nodig is.

Bron: Kabinet biedt gemeenten hulp en geld voor bereiken akkoord vluchtelingenopvang