Geld begroot voor wijkzorg mogelijk naar ggz, blijkt uit gelekte zorgplannen

Politiek Maandag 15 Augustus 2022 Nos
Geld begroot voor wijkzorg mogelijk naar ggz, blijkt uit gelekte zorgplannen

Er gaat waarschijnlijk minder kabinetsgeld naar huisartsenzorg en wijkverpleegkunde dan eerder gepland. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord dat in handen is van de NOS.

Betrokkenen van de landelijke huisartsenvereniging LHV en zorgkoepel Actiz die bij de onderhandelingen zijn betrokken, benadrukken dat het bedrag aan zorggelden voor huisartsen en wijkverpleging niet afneemt ten opzichte van nu. Maar er komt dus wel fors minder geld dan in eerdere begrotingen stond gepland.

Dat zou komen doordat er de laatste jaren minder dan gepland is uitgegeven aan wijkzorg en huisartsenzorg, vanwege onder meer personeelstekorten, corona en doelmatiger werken.

Uit het uitgelekte stuk, het concept Integraal Zorgakkoord (IZA), blijkt dat er voor de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder beschikbaar is op een begroot budget van 3,8 miljard. Voor de huisartsen gaat het om 80 miljoen euro minder. Het geld dat niet naar wijkverpleegkundigen gaat, verschuift naar verwachting naar onder meer de geestelijke gezondheidszorg.

SP-Kamerlid Hijink is niet te spreken over het voornemen. Op Twitter zegt hij: "Roepen dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten (!) wonen, bezuinigen op de verpleeghuiszorg en dan ook nog korten op de wijkverpleging en huisartsen. Hoe zou het toch kunnen dat zoveel zorgverleners overwegen de sector te verlaten?"

Hittestress

In het conceptakkoord valt verder te lezen dat er nog steeds zorgen zijn om de almaar groeiende kosten van de zorg. Ook wordt verwacht dat door het veranderende klimaat steeds meer mensen last zullen krijgen van luchtverontreiniging, allergie├źn en hittestress.

Een van de oplossingen die het stuk worden genoemd, is hybride zorg, iets waarop minister Helder eerder ook de aandacht vestigde. Robots en 'telebegeleiding' door middel van beeldbellen zouden een grotere rol moeten gaan spelen.

Wachtlijsten

In de ggz, een sector die dus mogelijk meer geld krijgt dan eerder gepland, is sprake van lange wachtlijsten. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg, luidde eind vorig jaar de noodklok daarover.

In november 2021 wachtten zo'n 30.000 mensen langer dan is toegestaan volgens de zogeheten Treeknorm. Volgens deze norm moet iemand binnen vier weken terechtkunnen voor een intakegesprek bij een ggz-aanbieder. Tien weken daarna moet behandeling mogelijk zijn.

Hoelang je precies wacht en hoe dat voelt, kun je in onderstaande special van NOS op 3 zelf ervaren:

Bron: Geld begroot voor wijkzorg mogelijk naar ggz, blijkt uit gelekte zorgplannen