Bedreiging voortaan reden voor Kamervoorzitter om in te grijpen

Politiek Donderdag 29 September 2022 Nos
Bedreiging voortaan reden voor Kamervoorzitter om in te grijpen

Als een Kamerlid in een debat iemand bedreigt, is dat voortaan een aparte grond voor de voorzitter om de spreker het woord te ontnemen en uit te sluiten van de rest van de vergadering. Een ruime Kamermeerderheid gaat akkoord met een voorstel van D66 en ChristenUnie om dat met zoveel woorden in het Reglement van Orde van de Kamer op te nemen, bleek in een debat.

Onder het kopje 'ongeoorloofd gedrag' staat nu bijvoorbeeld wel dat Kamerleden geen beledigende uitdrukkingen mogen gebruiken, dat ze de orde niet mogen verstoren en dat ze niet mogen aansporen tot onwettige handelingen. Een expliciet verbod op bedreiging staat er nog niet bij.

Vrijheid van meningsuiting

De fractievoorzitters Paternotte (D66) en Segers(ChristenUnie benadrukten eerder in een toelichting op hun voorstel dat bedreigingen tegen een persoon de vrijheid van meningsuiting kunnen beperken en dat door dit type uitlatingen Kamerleden zich soms niet vrij voelen alles te zeggen wat ze willen.

Het voorstel wordt behalve door de partijen van de indieners in elk geval gesteund door VVD, CDA, PvdA, SP en GroenLinks. Dat is een zeer ruime Kamermeerderheid. De ene partij is daarbij wel enthousiaster dan de andere.

Zo vroeg een aantal partijen zich af of de voorzitter ook met het huidige Reglement van Orde niet al kan ingrijpen als personen worden bedreigd: "Het is toch logisch dat bedreigen niet mag?" Ook waren er veel vragen over de precieze reikwijdte van het verbod, want wat de een bedreigend vindt, ervaart een ander soms niet zo.

Reacties buiten het parlement

Uitgesproken tegenstanders van de aanpassing zijn PVV, Forum voor Democratie en JA21. Volgens hen heeft de voorzitter al genoeg mogelijkheden om op te treden.

In het debat riepen onder meer D66 en ChristenUnie FvD op er meer rekening mee te houden dat uitspraken in de Kamer de dagen erna soms tot doodsbedreigingen tegen politici leiden.

FvD-Kamerlid Van Meijeren zei daarover dat Kamerleden niet mogen oproepen tot het gebruik van geweld tegen personen. "Als uitspraken in dit parlement ertoe zouden leiden dat erbuiten bedreigingen, geweld of andere onwetttige handelingen plaatsvinden, dan is dat altijd te betreuren, maar we moeten voorzichtig zijn met het direct leggen van een causaal verband."

Het debat over de aanpassing van het Reglement van Orde wordt vandaag niet afgemaakt. De indieners van het wijzigingsvoorstel antwoorden de Kamer later en pas daarna wordt erover gestemd.

Bron: Bedreiging voortaan reden voor Kamervoorzitter om in te grijpen